Razvoj delovne sile

Supportive Assistance for Individuals and Families (SAIF) zagotavlja varnostno mrežo za tiste, ki prejemajo splošno pomoč, ki se bliža koncu njihove petletne življenjske ugodnosti. Z intenzivnim vodenjem primerov, usposabljanjem življenjskih veščin, svetovanjem o ugodnostih, napotitvijo v programe pripravljenosti na delo, povezavami z zdravstvenim varstvom in drugimi svetovalnimi storitvami udeleženci programa prejmejo bistvene elemente za doseganje samooskrbe. Ta program temelji na priporočilih oddelka za socialno skrbstvo okrožja Essex.

Pripravljenost na zaposlitev in programi življenjskih veščin se skupnosti posredujejo tudi prek serije tedenskih delavnic.