1. Dostop do zdravstvenih storitev za otroke in matere – Skozi naše razmerje s številnimi drugimi agencijami, ki so specializirane za varstvo otrok in materinsko zdravje, vas lahko pri WFSC povežemo s številnimi viri, ki bodo pomagali premostiti vrzel za mamice, novopečene mamice in tiste očete, ki skrbijo za majhne otroke.

2. Vzpostavljanje partnerstev – Tukaj v WFSC je naša prednostna naloga vzpostavitev partnerstva z drugimi agencijami, da bi bolje služili skupnosti. Trdno verjamemo v to, da storitev ne podvajamo, zato se bomo raje združili ali nazadnje zgradili odnos z drugimi, da bi izboljšali storitev, ki že obstaja.

3. Povezano s stanovanji – Ker smo sestrske agencije Newark Emergency Service, imamo neposredne napotitve k financiranju, ki bo skupnosti pomagalo z morebitnimi varščinami, če izpolnjujejo pogoje.

4. Povezano z zaposlitvijo– WFSC tedensko povezuje skupnost z zaposlitvenimi možnostmi v okolici. WSFC bo imel večkrat letno dogodek pozitivnega zaposlovanja za tiste posameznike, ki bi radi spremenili svoje življenje na bolje.

5. Zagovorništvo – ključni koncept v praksi WFSC. Primarna cilja zagovorništva sta doseganje družbene pravičnosti in opolnomočenje ljudi. V tej vlogi se WFSC bori za pravice drugih in si prizadeva pridobiti potrebna sredstva s prepričevanjem drugih o legitimnih potrebah in pravicah članov družbe. Ekipa WFSC še posebej skrbi za tiste, ki so ranljivi ali ne morejo spregovoriti zase.

6. Izobraževanje staršev -S programom, kot je Aktivno starševstvo, lahko novim/bodočim materam in očetom ponudimo potrebna orodja za pomoč pri usmerjanju zgodnjega otroškega razvoja. Z njihovo udeležbo v 4-tedenski kohorti tem posameznikom ponudimo alternativne načine za vzgojo otroka v varnem in skrbnem okolju.

7. Dejavnosti za starše in otroke – Po obisku naše delavnice imata tako starš kot otrok nova znanja in prakse, ki jih lahko vsak dan izvajata skupaj. WFSC bo imel tudi več dogodkov skozi vse leto, ki bodo združili starše in otroke.

8. Življenjske spretnosti – Komunikacijske in medosebne veščine, odločanje in reševanje problemov, ustvarjalno in kritično razmišljanje, samozavedanje in empatija, ki sta dva ključna dela čustvene inteligence, odločnost in ravnodušnost, ali samokontrola. Vse to so primeri življenjskih veščin, ki lahko posameznikom pomagajo izboljšati situacijo, ko jo obvladajo. WFSC bo prek naših različnih partnerstev sponzoriral več delavnic, večkrat na leto.